kr
0

contest terms conditions

 

#winmaybeauty konkurransevilkår og betingelser

 

SAMMENDRAG:

MayBeauty LTD (”MayBeauty Norge”) utlyser om en smågave for følgere på Instagram. Smågaver(”Konkurransen”) holdes åpent frem til den 25. februar 2021 17:00 CET.

Smågaver-bidrag blir organisert, sortert og valgt tilfeldig – i henhold til reglene nedenfor. MayBeauty Norge forbeholder seg retten til å diskvalifisere eller anse at enhver bidrag ikke er kvalifisert, uansett årsak den finner passende. I tillegg kan regler og vilkår endres etter vårt skjønn.

 

DATOER:

Påmeldings- og påmeldingsperioden for konkurransen starter Konkurransen den 03. februar 2021 omtrent kl.09.00 (Sentral-europeisk tidssone) (“Smågaver Starttid”). Påmeldings- og registreringsperioden for konkurransen avsluttes den 25. februar 2021 kl.17:00 (Sentral-europeisk tidssone) (“Smågaver Tidsfrist”). Perioden mellom Konkurransestart og Smågaver Tidsfrist er “Konkurranseperioden”.

Sortering og valg begynner ikke før etter Konkurranseperioden. Vinnerne vil bli kunngjort og varslet på Instagram og via MayBeauty Norge Nyhetsbrev per e-post den 26. februar 2021 kl. 17:00. MayBeauty Norge forbeholder seg retten til å forlenge vinner-utvalgsperioden av en hvilken som helst grunn den finner passende. Merk av kalenderne dine og legg merke til at innlegg som blir sendt inn sent vil ikke vurdert.

 

INGEN KJØPEPLIKT:

Det er ingen kjøpeplikt for å delta i konkurransen. Det er gratis å delta for alle kvalifiserte deltakere.

 

LAND:

Konkurransen er kun åpen for innbyggerne i følgende land, i henhold til loven i Norge:

Norge

 

TILLEGGSINFORMASJON:

MayBeauty Norge Instagram Smågaver er ikke sponset, godkjent eller administrert av eller assosiert med Instagram. MayBeauty LTD holder konkurransen uten ekstra sponsorer. Konkurransen, og deltakelse i den, er underlagt alle gjeldende lover og regler.

 

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, KONTAKT:

Hvis du trenger ytterligere informasjon om vilkårene for denne konkurransen, kan du rette spørsmål til: kundetjeneste@maybeauty.no

 

OFFISIELLE REGLER, VILKÅR OG BETINGELSER:

Deltakelse utgjør deltakerens fulle samtykke til disse offisielle reglene, vilkårene og betingelsene (de “Offisielle Reglene”) og til beslutningene tatt av MayBeauty Norge  (som definert nedenfor), som er endelige og bindende i alle forhold relatert til Smågaver.

Alle kravene i de Offisielle Reglene må oppfylles for å vinne en pris. De offisielle reglene vil bli lagt ut og tilgjengelig for gjennomgang og nedlasting under hele konkurransen på: https://maybeauty.no/contest-terms-conditions/

Deltakeren leser, forstår og godtar de Offisielle Reglene før de deltar i Konkurransen.

 

1. Kvalifisering:

For å delta i konkurransen:

(i) Deltakere kan konkurrere som enkeltpersoner eller som en unik Instagram-konto og må oppfylle kravene i avsnitt 1.A – B. For å være kvalifisert til å vinne en pris.

(ii) Deltakere må overholde alle vilkårene i de Offisielle Reglene gjennom hele Konkurransen og Utvalgsperioden.

(iii) Deltakeren må;

B: Følgende personer er ikke kvalifiserte, uavhengig av om de oppfyller kriteriene ovenfor:

(i) Enhver person under 18 år, og enhver person som ellers ikke har juridisk kapasitet til å inngå en kontrakt;

(ii) enhver person som er bosatt i Norge

(iii) enhver person som ikke overholder alle de Offisielle Reglene

 

2. Smågaver Krav til alle Deltakere

Starter omtrent den 03. februar 2021 omtrent kl.09.00 (Sentral-europeisk tidssone), Deltakerne kan;

(i) Følg @maybeautynorge på Instagram

(ii) Lik og tagg venner på det relaterte Instagram-innlegget fra MayBeauty Norge

(iii) Repost det relaterte Instagram-bildet med #WINMayBeauty i beskrivelsen.

Deltakeren kan gjentatte ganger gjøre dette på hvert innlegg innen MayBeauty Norge  på Instagram.

 

3. Sannsynlighet for å Vinne og Utvalgsprosess

A. Deltakerens sannsynlighet for å vinne vil være avhengig av antall bidrag og deltakere som bestemt av MayBeauty Norge ved å bruke kriteriene i disse Offisielle Reglene.

B. MayBeauty Norge forbeholder seg retten til å holde tilbake enhver pris etter eget skjønn hvis det er en prosessuell, juridisk eller annen grunn til at prisen ikke skal tildeles til en utvalgt vinner.

C. MayBeauty Norge har til hensikt å kunngjøre hvem som vant Smågaver innen syv (7) dager etter slutten av Smågaver Tidsfrist den 25. februar 2021 kl. 17:00 (Sentral-europeisk tidssone). Utvalgte vinnere får tilsendt melding direkte på Instagram og har en uke på seg til å motta prisen.

Godkjente bidrag vil bli samlet og sortert ved hjelp av MayBeauty Norge egen metodikk, 1 vinner vil bli valgt tilfeldig.

 

4. Premier

1 Smågaver-deltaker vil motta en MayBeauty-gavekupong på 1000 kr. for MayBeauty Norge Produkter.

A. Ingen kontanter vil bli tildelt i stedet for noen Premie, det vil ikke bli erstattet noen Premie.

B. Hvis ingen kvalifiserte bidrag deltar i konkurransen, vil ikke premiene bli tildelt.

C. Vinnerne er ansvarlige for å rapportere og betale alle gjeldende skatter knyttet til Premien. Det er vinnernes eneansvar å gi informasjon til MayBeauty Norge for å lette mottakelsen av tildelingen, inkludert å fylle ut og sende inn eventuelle skatteskjemaer dersom det er nødvendig. Det er også vinnernes eneansvar å oppfylle gjeldende rapporteringskrav. MayBeauty Norge forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som er nødvendige for å overholde gjeldende skatteregler.

 

5. Bidragsvilkår og løslatelse

Ved å delta, vil hver deltaker:

(i) Overholde og være bundet av disse Offisielle Reglene og avgjørelsene fra MayBeauty LTD, hvis avgjørelser er bindende og endelige i alle forhold knyttet til denne Konkurransen;

(iI) Ved å delta i Konkurransen og bruke hashtaggen ‘#winmaybeauty’ gir deltakeren MayBeauty LTD samtykke til lagring og bruk av innholdet delt av deltakeren;

(iii) Dermed gir deltakeren MayBeauty LTD en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende lisens til å redigere og bruke innholdet i sin helhet, inkludert (fotografier/videoer/bildetekster/anmeldelser) opprettet som en del av denne konkurransen for all markedsføring og reklameformål, inkludert men ikke begrenset til: Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn, TikTok, e-postmarkedsføring og lokale MayBeauty LTD nettsteder og i andre digitale medier og trykte medier;

 

6. Generelle betingelser

MayBeauty LTD forbeholder seg retten til, uten ansvar, å endre vilkårene i de Offisielle Reglene når som helst, inkludert rettighetene eller forpliktelsene til Deltakeren og MayBeauty LTD. MayBeauty LTD vil legge ut vilkårene og betingelsene i de endrede Offisielle Reglene på Konkurransens nettsted (”Korrigerende merknad”). Som loven tillater, vil enhver endring tre i kraft på det tidspunktet MayBeauty LTD legger ut de endrede Offisielle Reglene.

 

7. Personvern

MayBeauty LTD og derfor MayBeauty Norge  følger reglene i GDPR. Deltakeren samtykker i at MayBeauty LTD kan samle inn personlig informasjon som navn og e-postadresse fra deltakeren når han eller hun deltar i konkurransen. Ved å delta i denne konkurransen, gir deltakeren samtykke til lagring av informasjonen din. Ved bestilling blir deltakeren bedt om å oppgi personlige opplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Deltakeren kan be om at informasjonen vi har skal fjernes. Deltakeren kan lese vår fullstendige personvernregler ved å klikke her.

 

8. Kontakt oss

Vennligst besøk Konkurransesiden for ytterligere informasjon om Konkurransen og oppdateringer. Hvis du trenger ytterligere informasjon om vilkårene for denne konkurransen, kan du rette spørsmål til: kundetjeneste@maybeauty.no

 

Up